หน้าแรก แผ่นสอน SolidWorks แผนผังการเรียน แนวคิดการทำแผ่นสอน วิธีการสั่งซื้อ เกี่ยวกับผู้สอน  
 
 
SolidWorks Flow Simulation

         โปรแกรม SolidWorks Flow Simulation เป็นโปรแกรมคำนวณด้านพลศาสตร์ของไหล (CFD : Computational Fluid Dynamic) โดยใช้หลักการ Finite Volume เพื่อคำนวณพฤติกรรมของของไหลต่างๆ ได้แก่ ความเร็ว, ความดัน, อุณหภูมิ, การไหลปั่นป่วน, ความหนาแน่น เป็นต้น และแสดงผลลัพธ์จากการคำนวณเป็นตัวเลข เฉดสี หรือภาพเคลื่อนไหว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย
          เนื้อหาในแผ่นสอนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่เคยใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์มาก่อนจนถึงผู้ที่ต้องการประยุกต์การใช้งานขั้นสูง เนื่องจากในแต่ละบทเรียนจะอธิบายตั้งแต่พื้นฐานความรู้ด้านทฤษฎีและมีตัวอย่างให้ลองทำตามวีดีโอได้

 
------------------------------------------------------------
 
เตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน
         เนื่องจากการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SolidWorks จากแผ่นสอนแผ่นนี้จำเป็นต้องใช้ไฟล์งานประกอบไปด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองทำไปพร้อมๆกับวิดีโอได้
------------------------------------------------------------
 
 ภาพรวมการใช้งานโปรแกรม SolidWorks Simulation
         เนื่องจากโปรแกรม SolidWorks มีฟังชั่นสำหรับงานวิเคราะห์หลากหลายชนิด ได้แก่
1. SolidWorks Simulation
2. SolidWorks Flow Simulation
3. SolidWorks Motion
         ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาได้โดย คลิกที่นี่
 
------------------------------------------------------------
 
เลือกคลิกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. หน้าต่างโปรแกรม Flow Simulation
    2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ Flow Simulation

WorkShop External Flow :: ดูวิธีทำ
WorkShop Internal Flow :: ดูวิธีทำ

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. Mesh คืออะไร
    2. การกำหนด Global Mesh
    3. การกำหนด Local Mesh
    4. Mesh แบบ Equidistant
    5. การกำหนด Adaptive Mesh

WorkShop Ejector :: ดูวิธีทำ
WorkShop Squre Ducting :: ดูวิธีทำ

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. วิธีการถ่ายเทความร้อน
    2. การกำหนด Heat Source
    3. การกำหนดวัสดุ
    4. การกำหนดพัดลม (Fan)
    5. การกำหนดแผ่นรูพรุน (Perforated Plate)

WorkShop Dive Operator Station :: ดูวิธีทำ
WorkShop Electronic Box :: ดูวิธีทำ

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. Steady State VS Transient Analysis
    2. การวิเคราะห์งานแบบ Transient
    3. ความสำคัญของ Time step
    4. การตั้งค่าบันทึกผลลัพธ์

WorkShop 2D Transient :: ดูวิธีทำ

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. การกำหนดของไหลหลายชนิดในการวิเคราะห์
    2. การวิเคราะห์แบบ Symmetry

WorkShop Heat Exchanger :: ดูวิธีทำ

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. การตั้งค่าการวิเคราะห์ Free Surface

WorkShop Heat Exchanger :: ดูวิธีทำ

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. Porous Medium คืออะไร
    2. การกำหนดค่าใน Porous Medium
    3.ค่าคุณสมบัติของ Porous Medium
    4. การใช้งาน Batch Run

WorkShop Porous Medium Properties :: ดูวิธีทำ
WorkShop Catalyst :: ดูวิธีทำ

 
 
บทที่ 8 : การวิเคราะห์ใบพัด

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. ขอบเขตงานวิเคราะห์ใบพัด
    2. รูปแบบการวิเคราะห์ใบพัด
    3. การเตรียมโมเดลสำหรับงานวิเคราะห์ใบพัด
    4. การตั้งค่า Rotating Region

WorkShop Fan(Average) :: ดูวิธีทำ
WorkShop Fan(Sliding Mesh) :: ดูวิธีทำ

 
 
บทที่ 9 : การวิเคราะห์งานแบบ Parametric

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. Parametri VS Optimize
    2. การกำหนดค่าสำหรับวิเคราะห์ Parametric และ Optimize
    3. Parametric VS Batch Run

WorkShop Airfoil :: ดูวิธีทำ
WorkShop Piston Valve :: ดูวิธีทำ

 
 
บทที่ 10 : การวิเคราะห์โพรงอากาศ (Cavitation)

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. รู้จักกับ Cavitaion
    2. การกำหนดค่าสำหรับวิเคราะห์ Cavitation

WorkShop Cone Valve :: ดูวิธีทำ

 
 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. การกำหนดค่าสำหรับวิเคราะห์ความชื้น

WorkShop Cook House :: ดูวิธีทำ

 
 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. ขอบเขตการวิเคราะห์ Particle
    2. การกำหนดค่าสำหรับวิเคราะห์ Particle

WorkShop Hurricane Generator :: ดูวิธีทำ

 
 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. Mach Number
    2. ขอบเขตการวิเคราะห์ Compressible Fluid

WorkShop Shockwave :: ดูวิธีทำ

 
 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. วิธี Export Simulation Result

WorkShop Bill Board :: ดูวิธีทำ

 
 

 
     


 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com  
  จัดทำโดย พลวัฒน์ ไพรไพศาลกิจ