หน้าแรก แผ่นสอน SolidWorks แผนผังการเรียน แนวคิดการทำแผ่นสอน วิธีการสั่งซื้อ เกี่ยวกับผู้สอน  
 

 

จัดทำโดย
amnart ritthiniam
นายอำนาจ ฤทธิเนียม
      - ชนะเลิศการแข่งขัน SolidWorks 3D MODEL CONTEST #2
      - CSWP(Certified SolidWorks Professional)
      - CSWST(Certified SolidWorks Support Technician)
      - CSWI (Certified SolidWorks Instructor)
E-mail : amnart@solidworkscd.com
Skype  : amnart.thailand
Line ID : amnart.ritthiniam
Mobile : 081-910-1323
  About CSWP
   
------------------------------------------------------------
   
นาย พลวัฒน์ ไพรไพศาลกิจ  
SolidWorks Simulation Certification
- CSWSI Certified SolidWorks Instructor – Simulation
- CSWP-S Certified SolidWorks Professional – Simulation
-
CSWP-F Certified SolidWorks Professional - Flow Simulation
- CSWS-S Certified SolidWorks Specialist – Simulation
- CSWS-F Certified SolidWorks Specialist - Flow Simulation
- CSWPA-MO Certified SolidWorks Simulation Professional - Advanced Motion
- CSWPA-TF Certified SOLIDWORKS Simulation Professional - Advanced Thermal and Frequency
 
E-mail : ponlawat@solidworkscd.com
Blog : http://thai-solidworks-simulation.blogspot.com/
facebook : SolidWorks Simulation Adviser
Mobile : 087-489-7265
   
------------------------------------------------------------
   
นาย อาชิระวิชญ์ สุมาลุย์
 - Certified SolidWorks Mechanical Design
 - Certified SolidWorks Professional
 - Certified SolidWorks Plastics
 - Certified SolidWorks Data Management
 
E-mail : archirawist@solidworkscd.com
Mobile : 083-064-5389
 
   

 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com  
  By Amnart Ritthiniam