หน้าแรก แผ่นสอน SolidWorks แผนผังการเรียน แนวคิดการทำแผ่นสอน วิธีการสั่งซื้อ เกี่ยวกับผู้สอน  
 
 
SolidWorks Simulation คืออะไร
         โปรแกรม SolidWorks เป็นโปรแกรมออกแบบ 3มิติ ซึ่งใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับการศึกษาและระดับ อุตสาหกรรม มีทั้งการข้อมูลในเวปไซต์ต่างๆ เช่น Youtube มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย มีสถานที่ที่จัดสอนโปรแกรม โดยเฉพาะ และมีคนที่รับสอนนอกสถานที่ ทำให้โปรแกรม SolidWorks มีผู้ใช้จำนวนมากเพราะมีแหล่งศึกษาที่หาได้ง่าย และสามารถฝึกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังมีคนจำนวนน้อยนักที่จะรู้ว่าโปรแกรม SolidWorks สามารถเพิ่มฟังชั่น Add-in เพื่อให้มีความสามารถอย่างอื่นนอกเหนือจากการวาดโมเดล 3มิติ ฟังชั่น Simulation เองก็เป็นหนึ่งในฟังชั่น Add-in ที่มีอยู่มากมาย ซึ่งเราจะมาทำความรู้จักกันว่า SoildWorks Simulation สามารถทำอะไรได้บ้าง
 
โมดูล Simulation ในโปรแกรม SolidWorks แบ่งได้ดังนี้
1. SolidWorks Simulation
         คือการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโมเดล 3มิติ (Strength Analysis)  โดยใช้วิธี Finite Element Analysis (FEA) ในการคำนวณหาความแข็งแรง ซึ่งจะมีโมดูลย่อยๆ อีกหลายชนิดเพื่อให้ตอบโจทย์ความเสียหายทุกรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์การถ่ายเท ความร้อน การหาอายุการใช้งาน การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน เป็นต้น
ดูภาพรวมการใช้งาน SolidWorks Simulation คลิกที่นี่
 
 
2. SolidWorks Motion Analysis
         คือการวิเคราะห์งานที่เป็นระบบกลไกซึ่งมีการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน  โดยอาจจะเคลื่อนไหวได้จากการใส่มอเตอร์  กระบอกสูบ  แรงโน้มถ่วง ฯลฯ  ผลลัพธ์ที่ได้คือการจำลองการทำงานของเครื่องจักรนั้นๆ รวมถึงความเร็ว  ความเร่ง  ทิศทางการเคลื่อนที่  กำลังมอเตอร์ที่ต้องใช้ ฯลฯ
ดูภาพรวมการใช้งาน SolidWorks Motion Analysis คลิกที่นี่
 
 
3. SolidWorks Flow Simulation
         คือการวิเคราะห์พฤติกรรมของของไหลที่ไหลผ่านโมเดล 3มิติ  โดยใช้วิธี Finite Volume ในการวิเคราะห์  ความสามารถของ Flow Simulation สามารถวิเคราะห์ พฤติกรรมของของไหล เช่น ความเร็ว  ทิศทางการไหลความดัน  อุณหภูมิ อัตราการไหล ความชื้น ฯลฯ  รวมถึงการวิเคราะห์ชิ้นงานที่มีการหมุน เช่น วิเคราะห์น้ำ ไหลผ่านปั๊ม  เป็นต้น
ดูภาพรวมการใช้งาน SolidWorks Flow Simulation คลิกที่นี่
 
 

 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com  
  จัดทำโดย พลวัฒน์ ไพรไพศาลกิจ