หน้าแรก แผ่นสอน SolidWorks แผนผังการเรียน แนวคิดการทำแผ่นสอน วิธีการสั่งซื้อ เกี่ยวกับผู้สอน  
 

 

แนวคิดการทำแผ่นวิดีโอสอน
 
SolidWorksCD.com มีความตั้งใจที่จะผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับสื่อการสอนที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก เน้นเนื้อหาแบบไม่ปิดบัง และเมื่อศึกษาแล้วจะต้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง
และเพื่อให้มองเห็นภาพของการใช้งานมากขึ้นและสามารถอธิบายโดยใช้เสียงได้ จึงจัดทำออกมาในรูปแบบของแผ่นสอน โดยสามารถสื่อเนื้อหาออกมาได้ง่ายขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น เห็นภาพการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งหนังสือไม่สามารถให้ได้ เนื่องจาก...
 
หนังสือ = ข้อความ + รูปภาพ(Gray Scale)
แผ่นสอน = ข้อความ + รูปภาพ(สี) + ภาพเคลื่อนไหว(สี) + เสียง
 
ดังนั้น แผ่นสอนจึงสามารถสื่อความเป็นมัลติมิเดียได้มากกว่า จึงเลือกที่จะจัดทำในรปูแบบนี้ขึ้น โดยให้มีการเคลื่อนไหวให้เห็นชัด ๆ ว่าทําอย่างไร จะเกิดอะไร และที่สําคัญ ฟังซ้ำได้ไม่จํากัด
 
ซึ่งแผ่นสอนที่ทาง SolidWorksCD.com ได้จัดทำขึ้น จะเน้นการใช้งานในจุดที่สำคัญๆ ไม่มีปิดบัง บางสิ่งที่ไม่สามารถสื่อลงไปในหนังสือได้ จะต้องใช้คำพูดสื่อออกมา จึงได้จัดทำแผ่นสอนขึ้นมา ด้วยความตั้งใจที่จะให้คนไทยพัฒนาการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ใหก้าวหน้ามากกว่าเดิม และสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง
 
ภาพรวมของแผ่นสอนที่ทาง SolidWorksCD.com ได้จัดทำขึ้น
- ไม่มีตัด ไม่มีเซนเซอร์ เวลาเกิด Error ขณะกำลังสาธิตการใช้งาน โดยจะแก้ไขให้ดูเลยครับ
- ไม่ได้อธิบายแบบอ่านตาม Script
- ไม่ต้องต่อ Internet สามาถเปิดดูจากแผ่นได้เลยทุกหัวข้อ
- ถ้ามีข้อสงสัยในเนื้อหา สามารถ Email หรือโทรมาสอบถามกับผู้สอนส่วนตัวได้
ดังนั้น เมื่อท่านสั่งซื้อแผ่นสอนจากทาง SolidWorksCD.com ไปแล้ว ก็สามารถศึกษาได้ที่บ้านของท่านเอง จิบกาแฟไป เรียนไป สบายใจครับ ไม่ต้องเดินทาง ฟังซ้ำได้ไม่จำกัดถ้าตามไม่ทัน เนื้อหาสามารถเลือกหัวข้อและเลื่อนไปฟังในส่วนที่ต้องการได้

 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com  
  By Amnart Ritthiniam