หน้าแรก แผ่นสอน SolidWorks แผนผังการเรียน แนวคิดการทำแผ่นสอน วิธีการสั่งซื้อ เกี่ยวกับผู้สอน  
 

 

แผนผังการศึกษาการใช้งานโปรแกรม SolidWorks

         ในการที่จะศึกษาการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้เรียนควรจะศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักสูตรที่ทาง SolidWorks ได้จัดทำเอาไว้ ซึ่งในที่นี้จะทำการแบ่งออกเป็น 2 แบบแผนด้วยกัน
 

แบบแผนที่ 1 : สำหรับการศึกษาเพื่อนำ SolidWorks ไปใช้ในการออกแบบในงานจริง

ดูวิดีโอแนะนำการเรียน

 

solidworks study plan 1

 

แบบแผนที่ 2 : สำหรับการศึกษา SolidWorks เพิ่มเติม เพื่อต่อยอดจากการออกแบบ ไปสู่การใช้เครื่องมือในส่วนของการนำเสนอ งานที่ได้ออกแบบเอาไว้แล้ว

 

solidworks study plan 2

 

 
-----------------------------------------------------------
 
 

 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com  
  By Amnart Ritthiniam