หน้าแรก แผ่นสอน SolidWorks แผนผังการเรียน แนวคิดการทำแผ่นสอน วิธีการสั่งซื้อ เกี่ยวกับผู้สอน  
 
 
SolidWorks Simulation Nonlinear

         โปรแกรม SoldWorks Simulation โมดูล Nonlinear เป็นโมดูลสำหรับวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงาน โดยที่สภาวะหรือพฤติกรรมของชิ้นงานระหว่างที่มีการวิเคราะห์ไม่คงที่ เช่น การกระแทกจะมีแรงกระทำที่ไม่คงที่ การวิเคราะห์สลักสำหรับล็อคชิ้นงานจะมีตำแหน่งที่สลักล็อกสัมผัสกับชิ้นงานไม่คงที่ หรือวัสดุประเภาพลาสติก ยาง หรือโลหะที่เสียรูปถาวรจะมีพฤติกรรมเมื่อโดนแรงกระทำไม่เป็นเชิงเส้น เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่สามารถคำนวณได้ด้วยโมดูล Linear Static แต่ต้องใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Nonlinear
         ในแผ่นสอนชุดนี้จะอธิบายถึงทฤษฎีต่างๆที่จำเป็นต้องทราบ เช่น งานแบบไหนต้องวิเคราะห์ด้วย Nonlinear วิธีการคำนวณในโปรแกรม ชนิดของวัสดุแบบต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้เข้าใจถึงสาเหตุในการเลือกใช้ฟังชั่นต่างๆในการวิเคราะห์แบบ Nonlinear รวมถึงวิธีการใช้งานโมดูล Nonlinear โดยการสอนจะแบ่งออกเป็นบทย่อยๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรื่องที่สนใจและมีไฟล์โมเดลสำหรับเรียนรู้ตามวีดีโอได้ทันที

 
------------------------------------------------------------
 
เตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน
         เนื่องจากการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SolidWorks จากแผ่นสอนแผ่นนี้จำเป็นต้องใช้ไฟล์งานประกอบไปด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองทำไปพร้อมๆกับวิดีโอได้
------------------------------------------------------------
 
 ภาพรวมการใช้งานโปรแกรม SolidWorks Simulation
         เนื่องจากโปรแกรม SolidWorks Simulation สามารถแบ่งตามประเภทของการวิเคราะห์ได้ 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. SolidWorks Simulation
2. SolidWorks Flow Simulation
3. SolidWorks Motion
         ดังนั้นในแผ่นสอนนี้จึงมีข้อมูลและวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่สนใจได้ลองศึกษาและใช้งาน โดยสามารถ คลิกที่นี่
 
------------------------------------------------------------
 
มีอะไรใหม่ๆใน SolidWorks Simulation 2016 (New)
          SolidWorks Simulation 2016 มีฟังชั่นใหม่ๆ ช่วยให้เราวิเคราะห์งานได้หลายหลายและสะดวกมากขึ้น เรามาดูกันว่ามีความสามารถอะไรเพิ่มขึ้นบ้างดังต่อไปนี้ี้
1 - การปิดการทำงานของ Fixture ใน Nonlinear Analysis
2 - Mesh Sectioning
3 - การตรวจสอบ Underconstrained Bodies

 
 
 
เลือกคลิกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
     
 


 
บทที่ 1 : Large Displacement Analysis
 

บทที่ 2 : Incremental Controls Techniques
 
บทที่ 3 : Nonlinear Buckling of Cylindrical Shell
 

บทที่ 4 : Stress Analysis of a Paper Clip
 

บทที่ 5 : Hardening Rules
 

บทที่ 6 : Analysis of Elastomers
 
 
บทที่ 7 : Nonlinear Contact Analysis

7.1 - แนะนำบทเรียนที่ 7
7.2 - การวิเคราะห์ชิ้นงานที่มี Contact
7.3 - การสร้างเสถียรภาพในการคำนวณงาน Nonlinear
7.4 - เปรียบเทียบผลลัพธ์จากการวิเคราะห์แบบเดิม และแบบใช้ฟังชั่นใน SW 2016

 
 
บทที่ 8 : Metal Forming

8.1 - แนะนำบทเรียนที่ 8
8.2 - Engineering & True Stress Strain curve
8.3 - การวิเคราะห์งานแบบ 2D Simplification
8.4 - การกำหนด Stress Strain curve ให้กับวัสดุ
8.5 - การตั้งค่าสำหรับวิเคราะห์งานกดแผ่นเหล็ก
8.6 - สาเหตุและการแก้ไข Error ในการวิเคราะห์ Nonlinear
8.7 - การตั้งค่าในการบันทึกผลลัพธ์
8.8 - การพิจารณาค่า Stress ในเนื้อชิ้นงาน
8.9 - การดูค่าแรงสำหรับการกดแผ่นเหล็ก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com  
  จัดทำโดย พลวัฒน์ ไพรไพศาลกิจ