หน้าแรก แผ่นสอน SolidWorks แผนผังการเรียน แนวคิดการทำแผ่นสอน วิธีการสั่งซื้อ เกี่ยวกับผู้สอน  
 
 
SolidWorks Simulation Professional

         โปรแกรม SolidWorks Simulation Professional เป็น Package ต่อยอดมาจากโมดูลพื้นฐานที่เป็น Simulaiton Linear Static โดยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ความเสียหายที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ วิเคราะห์หาอายุการใช้งาน (Fatigue Analysis), วิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติของชิ้นงาน(Frequency Analysis), วิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน(Thermal Analysis), วิเคราะห์การโก่งเดาะ(Buckling Analysis)และวิเคราะห์การตกกระแทก(Drop Test) ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ชิ้นงานได้ครอบคลุมทุกปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของเรา
          เนื้อหาในแผ่นสอนจะอธิบายถึงความสามารถของแต่ละฟังชั่นการวิเคราะห์ และแบ่งบทเรียนตามลักษณะงานต่างๆ ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในส่วนที่สนใจได้

 
------------------------------------------------------------
 
เตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน
         เนื่องจากการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SolidWorks จากแผ่นสอนแผ่นนี้จำเป็นต้องใช้ไฟล์งานประกอบไปด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองทำไปพร้อมๆกับวิดีโอได้
------------------------------------------------------------
 
 ภาพรวมการใช้งานโปรแกรม SolidWorks Simulation
         เนื่องจากโปรแกรม SolidWorks Simulation สามารถแบ่งตามประเภทของการวิเคราะห์ได้ 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. SolidWorks Simulation
2. SolidWorks Flow Simulation
3. SolidWorks Motion
         ดังนั้นในแผ่นสอนนี้จึงมีข้อมูลและวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่สนใจได้ลองศึกษาและใช้งาน โดยสามารถ คลิกที่นี่
 
------------------------------------------------------------
 
มีอะไรใหม่ๆใน SolidWorks Simulation 2015 (New)
          สำหรับคนที่ใช้โปรแกรม SolidWorks Simulation เวอร์ชั่นต่ำกว่า 2014 ก็ยังสามารถศึกษาได้จากแผ่นสอนี้ เนื่องจากในแต่ละบทเรียนจะมีการอธิบายถึงความแตกต่างและวิธีการตั้งค่าในแต่ละเวอร์ชั่นด้วย สำหรับ SolidWorks Simulation 2015 จะมีการเพิ่มขีดความสามารถใหม่ๆเข้ามาทั้งในส่วนการวิเคราะห์ความแข็งแรง(Strength Analysis) และการวิเคราะห์ของไหล(Flow Simulation) เราลองมาดูกันว่า SolidWorks Simulation สามารถทำอะไรได้เพิ่มขึ้นบ้างดังต่อไปนี้

1 - แสดงผลลัพธ์ในขณะที่วิเคราะห์งาน Non-linear
2 - Load Case Manager
3 - การแสดงผลแบบใหม่ใน Dynamic Analysis
4 - การส่งค่าระหว่างฟังชั่น Dynamic และ Fatigue
5 - Shell Manager
6 - การใช้คำสั่ง Cyclic Symmetry ใน Non-linear
7 - คำสั่ง Self Contact

 
 
 
เลือกคลิกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
     
 


 

 

 
บทที่ 1 :Natural Frequencies of Part
 

บทที่ 2 : Natural Frequencies of Assemblies
 
บทที่ 3 : Buckling Analysis
 

บทที่ 4 : Thermal Analysis
 

บทที่ 5 : Thermal Analysis with Radiation
 

บทที่ 6 : Thermal Expansion Joint
 
 
บทที่ 7 : Fatigue Analysis

7.1 - แนะนำบทเรียนที่ 7
7.2 - Fatigue คืออะไร
7.3 - SN Curve คืออะไร
7.4 - Stress Ratio คืออะไร
7.5 - การเตรียมโมเดลเพื่อวิเคราะห์ Fatigue
7.6 - การวิเคราะห์หาอายุการใช้งานด้วยฟังชั่น Fatigue
7.7 - การวิเคราะห์หาอายุการใช้งานเมื่อมี Dead Load กระทำกับชิ้นงาน

 
 
บทที่ 8 : Advanced Fatigue Analysis

8.1 - แนะนำบทเรียนที่ 8
8.2 - วิธีการคำนวณแบบ Rainflow
8.3 - การวิเคราะห์หาอายุการใช้งานเมื่อแรงกระทำไม่คงที่

 
 
บทที่ 9 : Drop Test Analysis

9.1 - แนะนำบทเรียนที่ 9
9.2 - การตั้งค่าการวิเคราะห์ Drop Test
9.3 - การสร้าง Sensor เพื่อเก็บผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ Drop Test
9.4 - การแสดงผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ Drop Test
9.5 - การวิเคราะห์ชิ้นงานตกกระแทกพื้นที่มีความอ่อนนุ่ม

แบบฝีกหัดบทที่ 9  ::  ดูโจทย์  ::  ดูวิธีทำ

 
 
บทที่ 10 : Optimization Analysis

10.1 - แนะนำบทเรียนที่ 10
10.2 - การตั้งค่าการวิเคราะห์ Optimization
10.3 - การประเมินผลลัพธ์ Optimization
10.4 - สรุปวิธีการใช้งาน Optimization

แบบฝีกหัดบทที่ 10  ::  ดูโจทย์  ::  ดูวิธีทำ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     


 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com  
  จัดทำโดย พลวัฒน์ ไพรไพศาลกิจ