หน้าแรก แผ่นสอน SolidWorks แผนผังการเรียน แนวคิดการทำแผ่นสอน วิธีการสั่งซื้อ เกี่ยวกับผู้สอน  
 
 
SolidWorks Simulation

         ในแผ่นสอนชุดนี้จะแนะนำการใช้งานฟังชั่น SolidWorks Simulation โมดูล Linear Static ซึ่งเป็นโมดูลพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์แข็งแรงของชิ้นงาน เนื่องจากงานวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานนั้นสามารถแบ่งออกได้อีกหลากหลายแบบ เช่น การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน การวิเคราะห์หาอายุการใช้งาน การวิเคราะห์กาถ่ายเทความร้อน เป็นต้น ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวทั้งหมดล้วนต้องใช้พื้นฐานจากการวิเคราะห์ Linear Static  หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาแผ่นสอนนี้แล้ว ก็สามารถทำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการวิเคราะห์ขั้นสูงต่อไป
          เนื้อหาในแผ่นสอนจะอธิบายตั้งแต่ทฤษฎีของการวิเคราะห์ความแข็งแรง หน้าต่างการใช้งาน SolidWorks Simulation และวิธีการใช้งานตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูง โดยมีการอธิบายขั้นตอนการใช้งานและเหตุผลที่ต้องใช้คำสั่งนั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดและทำตามได้

 
------------------------------------------------------------
 
เตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน
         เนื่องจากการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SolidWorks จากแผ่นสอนแผ่นนี้จำเป็นต้องใช้ไฟล์งานประกอบไปด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองทำไปพร้อมๆกับวิดีโอได้
------------------------------------------------------------
 
 ภาพรวมการใช้งานโปรแกรม SolidWorks Simulation
         เนื่องจากโปรแกรม SolidWorks Simulation สามารถแบ่งตามประเภทของการวิเคราะห์ได้ 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. SolidWorks Simulation
2. SolidWorks Flow Simulation
3. SolidWorks Motion
         ดังนั้นในแผ่นสอนนี้จึงมีข้อมูลและวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่สนใจได้ลองศึกษาและใช้งาน โดยสามารถ คลิกที่นี่
 
------------------------------------------------------------
 
มีอะไรใหม่ๆใน SolidWorks Simulation 2015 (New)
          สำหรับคนที่ใช้โปรแกรม SolidWorks Simulation เวอร์ชั่นต่ำกว่า 2014 ก็ยังสามารถศึกษาได้จากแผ่นสอนี้ เนื่องจากในแต่ละบทเรียนจะมีการอธิบายถึงความแตกต่างและวิธีการตั้งค่าในแต่ละเวอร์ชั่นด้วย สำหรับ SolidWorks Simulation 2015 จะมีการเพิ่มขีดความสามารถใหม่ๆเข้ามาทั้งในส่วนการวิเคราะห์ความแข็งแรง(Strength Analysis) และการวิเคราะห์ของไหล(Flow Simulation) เราลองมาดูกันว่า SolidWorks Simulation สามารถทำอะไรได้เพิ่มขึ้นบ้างดังต่อไปนี้

1 - แสดงผลลัพธ์ในขณะที่วิเคราะห์งาน Non-linear
2 - Load Case Manager
3 - การแสดงผลแบบใหม่ใน Dynamic Analysis
4 - การส่งค่าระหว่างฟังชั่น Dynamic และ Fatigue
5 - Shell Manager
6 - การใช้คำสั่ง Cyclic Symmetry ใน Non-linear
7 - คำสั่ง Self Contact

 
 
 
เลือกคลิกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
     
 


 
บทที่ 1 : The Analysis Process
 

บทที่ 2 : Mesh Controls, Stress Concentration and Boundary Conditions
 
บทที่ 3 : Assembly Analysis with Contact
 

บทที่ 4 : Symmetrical and Free Self-Equilibrated Assemblies
 

บทที่ 5 : Assembly Analysis with Connectors
 

บทที่ 6 : Assembly Analysis and Mesh Refinement
 
 
บทที่ 7 : Analysis of Thin Components

7.1 - แนะนำบทเรียนที่ 7
7.2 - การวิเคราะห์ชิ้นงานบางๆด้วย Solid Mesh
7.3 - การสร้าง Surface เพื่อวิเคราะห์ Shell Mesh
7.4 - การวิเคราะห์ชิ้นงานด้วย Shell Mesh
7.5 - การแสดงผลลัพธ์ของ Shell Mesh
7.6 - วิธีเปลี่ยน Solid Mesh เป็น Shell Mesh

 
 
บทที่ 8 : Analysis with Beam Element

8.1 - แนะนำบทเรียนที่ 8
8.2 - การวิเคราะห์ชิ้นงานด้วย Beam Mesh
8.3 - การแสดงผลลัพธ์ของ Beam Mesh

 
 
บทที่ 9 : Mixed Meshing Solids, Beams & Shells

9.1 - แนะนำบทเรียนที่ 9
9.2 - การวิเคราะห์ชิ้นงานที่มี Mesh หลายชนิดพร้อมกัน
9.3 - การแสดงผลลัพธ์ของชิ้นงานที่มี Mesh หลายชนิด

แบบฝีกหัดบทที่ 9  ::  ดูโจทย์  ::  ดูวิธีทำ

 
 
บทที่ 10 : Thermal Stress Analysis

10.1 - แนะนำบทเรียนที่ 10
10.2 - การสร้างค่าวัสดุให้เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ
10.3 - การใช้คำสั่ง Soft Spring กับชิ้นงาน
ที่ขยายตัวจากความร้อน

10.4 - การกำหนดอุณหภูมิให้ชิ้นงาน
10.5 - การสร้าง Sensor เพื่อวัดค่าผลลัพธ์
10.6 - การแสดงผลลัพธ์ Thermal Stress

 
 
บทที่ 11 : Design Study

11.1 - แนะนำบทเรียนที่ 11
11.2 - การเตรียมชิ้นงานก่อนใช้ Design Study
11.3 - การใช้ Design Study หาแรง
ที่ทำให้ชิ้นงานเสียหายมากที่สุด

11.4 - การใช้ Design Study หาขนาดที่เหมาะสมของชิ้นงาน

 
 
บทที่ 12 : Large Displacement Analysis

12.1 - แนะนำบทเรียนที่ 12
12.2 - ความแตกต่างของ Small Displacement และ Large Displacement

 
 

 
     


 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com  
  จัดทำโดย พลวัฒน์ ไพรไพศาลกิจ