หน้าแรก แผ่นสอน SolidWorks แผนผังการเรียน แนวคิดการทำแผ่นสอน วิธีการสั่งซื้อ เกี่ยวกับผู้สอน  
 
 

         แผ่นสอนชุดนี้ประกอบด้วยเนื้อหาและเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Solidworks เรื่องการออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Design Using Solidworks) ซึ่งสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันล้วนแล้วจะต้องมีแม่พิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตกันทั้งสิ้น โดยเนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบและซ่อมแซมผิวชิ้นงาน (Import Diagnostics) การตรวจสอบผิวเอียง (Draft Analysis) การตรวจสอบผิว Undercut การสร้าง Parting Line และ Parting Surface จนกระทั่งได้ชิ้นส่วน Core&Cavity เป็นต้น โดยเนื้อหาถูกบรรยายไว้อย่างละเอียด สามารถทำตามไปพร้อมกับวิดีโอได้ทันที พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนการใช้งานคำสั่งต่างๆ ให้เกิดความชำนาญอีกด้วย

 
------------------------------------------------------------
 
เตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน
         เนื่องจากการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SolidWorks จากแผ่นสอนแผ่นนี้จำเป็นต้องใช้ไฟล์งานประกอบไปด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองทำไปพร้อมๆกับวิดีโอได้
------------------------------------------------------------
 
เลือกคลิกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
     
 
บทที่ 1 Surface Concept and Imported Geometry

 

 
บทที่ 2 Core and Cavity

2.1 - Core and Cavity กับการออกแบบแม่พิมพ์
2.2 - ชุดคำสั่งของ Mold Design
2.3 - Case Study: A Simple Two Plate Mold Design
2.4 - การตรวจสอบมุมเอียง (Draft Analysis)
2.5 - การขยายขนาดชิ้นงานเผื่อการหดตัว (Scale)
2.6 - การสร้าง Parting Line
2.7 - การเลือกขอบชิ้นงานเพื่อสร้าง Parting Line
2.8 - การปิดช่องว่างด้วย Shutting-Off Surface
2.9 - การสร้างพื้นผิวแบบอัตโนมัติ (Automtion)
2.10 - การสร้าง Parting Surfaces
2.11 - การสร้าง Interlocking
2.12 - การสร้าง Mold Tooling

แบบฝึกหัด 2.1  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 2.2  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 2.3  ดูวิดีโอวิธีทำ

 

บทที่ 3 Side Cores and EDM Design
 
บทที่ 4 Advanced Parting Lines and Shut-Off Surfaces

4.1 - Case Study: Mixer Base
4.2 - การใช้งานคำสั่ง Draft Analysis ขั้นสูง
4.3 - การใช้งานคำสั่ง Parting Line ขั้นสูง
4.4 - การใช้งานคำสั่ง Shut-Off Surfaces ขั้นสูง
4.5 - การใช้งานคำสั่ง Parting Surface ขั้นสูง
4.6 - เทคนิคการสร้าง Tooling Split
4.7 - เทคนิคการทำงานกับชิ้นส่วนของ Mold
4.8 - การใช้งานคำสั่ง Undercut Analysis ขั้นสูง
4.9 - เทคนิคการสร้าง Cores
4.10 - เทคนิคการสร้าง Side Cores
4.11 - เทคนิคการสร้าง Cores Pin
4.12 - เทคนิคการสร้าง Ejector Pin
4.13 - Case Study: Splitting a Part

แบบฝึกหัด 4.1  ดูวิดีโอวิธีทำ

 
 
บทที่ 5 Using Surfaces for Model Prep and Interlocks

5.1 - Case Study: Cordless Drill Bezel
5.2 - การใช้งานคำสั่ง Draft Analysis ขั้นสูง
         - การสร้างพื้นผิวด้วย Ruled Surfaces
         - การตัดพื้นผิวด้วย Trim Surfaces
         - สร้างชิ้นงาน SolidBodies ด้วยคำสั่ง Thicken
         - การแก้ไขผิวชิ้นงาน (Steep Face)
         - การสร้าง Parting Line & Shut-off Surfaces
5.3 - เทคนิคการสร้างพื้นผิว Interlock
         - Parting Surface
         - Ruled Surface
         - Fill in the Gaps
         - Planar Surface
         - Tooling Split

แบบฝึกหัด 5.1      ดูวิดีโอวิธีทำ   ตอนที่ 1 ตอนที่ 2

 
 
บทที่ 6 Using Surfaces for Mold Design Feature

6.1 - Case Study: Router Bottom
         - ตอนที่ 1
         - ตอนที่ 2
6.2 - Case Study: Mixer Upper Half
         - ตอนที่ 1
         - ตอนที่ 2
6.3 - Case Study: Mixer Rear Housing
         - ตอนที่ 1
         - ตอนที่ 2

แบบฝึกหัด 6.1  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 6.2  ดูวิดีโอวิธีทำ

 
 
บทที่ 7 Alternate Methods for Mold Design

7.1 - การออกแบบแม่พิมพ์ด้วยวิธีการต่างๆ
7.2 - การออกแบบแม่พิมพ์ด้วยคำสั่ง Combine and Split
7.3 - การออกแบบแม่พิมพ์ด้วยคำสั่ง Cavity
7.4 - การออกแบบแม่พิมพ์ด้วยเทคนิค Using Surfaces
7.5 - การออกแบบแม่พิมพ์ด้วยเทคนิค Up To Surface
7.6 - การออกแบบแม่พิมพ์ด้วยเทคนิคการ Split
7.7 - การสร้างShut-off Surfaces ด้วยวิธีการแบบ Manual

แบบฝึกหัด 7.1  ดูวิดีโอวิธีทำ

 
 
บทที่ 8 Reusable Data

8.1 - การเก็บข้อมูลไว้ใช้งาน (Reusing Data)
8.2 - Case Study: 3D Content Central
8.3 - Case Study: Create A Library Feature
8.4 - Case Study: Water Line
         - ตอนที่ 1
         - ตอนที่ 2
8.5 - เทคนิคการสร้าง Smart Components
         - ตอนที่ 1
         - ตอนที่ 2
8.6 - วิธีการใช้งาน Smart Components

 
 
บทที่ 9 Alternate Methods for Mold Design

9.1 - Case Study: Mold Base
9.2 - การจัดการไฟล์ Assembly เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
9.3 - การปรับปรุงแก้ไข Lifters
9.4 - การปรับปรุงแก้ไข Ejector Pins
9.5 - การออกแบบระบบ Cooling

 
 
 
 
     


 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com  
  จัดทำโดย อาชิระวิชญ์ สุมาลุย์