หน้าแรก แผ่นสอน SolidWorks แผนผังการเรียน แนวคิดการทำแผ่นสอน วิธีการสั่งซื้อ เกี่ยวกับผู้สอน  
 
 
SolidWorks File Management Training

         แผ่นสอนชุดนี้มีเนื้อหาและเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Solidworks เรื่องการจัดการไฟล์ (Solidworks File Management) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่ลักษณะโครงสร้างของไฟล์ กระบวนการและวิธีการทำงานของโปรแกรม รวมไปถึงวิธีและรูปแบบการจัดเก็บไฟล์ ซึ่งไฟล์งาน Solidworks มีความเกี่ยวเนื่องกันหลาย ๆ ส่วน ไปจนกระทั่งการใช้ไฟล์งานร่วมกัน ซึ่งเราจะต้องมีระบบและวิธีการจัดการเรื่องเหล่านี้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

 
------------------------------------------------------------
 
เตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน
         เนื่องจากการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SolidWorks จากแผ่นสอนแผ่นนี้จำเป็นต้องใช้ไฟล์งานประกอบไปด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองทำไปพร้อมๆกับวิดีโอได้
------------------------------------------------------------
 
เลือกคลิกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
     
 
บทที่ 1 SolidWorks File Structure

 
บทที่ 2 Saving Files

2.1 - วิธีการจัดเก็บไฟล์งาน
2.2 - Case Study: การจัดเก็บไฟล์งาน
2.3 - Case Study: แก้ไขความสัมพันธ์ของไฟล์
2.4 - การสำรองข้อมูลด้วย File Backup
2.5 - การสำรองข้อมูลด้วย AutoRecover
2.6 - Case Study: สำรองข้อมูลด้วย Backup/Recover
2.7 - คุณสมบัติของไฟล์
2.8 - ประเภทของ File Properties
2.9 - การใช้งาน File Properties
2.10 - Case Study: กำหนดคุณสมบัติให้ไฟล์งาน
2.11 - การใช้งาน Property Tab Builder
2.12 - การแนบไฟล์ข้อมูลด้วย Design Binder
2.13 - การใช้งานคำสั่ง Comment
2.14 - การใช้งานคำสั่ง Tag

 

บทที่ 3 File References

3.1 - ลำดับการเปิดไฟล์ External Reference Search Order
3.2 - Case Study: Searching for References (ชื่อไฟล์ซ้ำกัน)
3.3 - Case Study: Searching for References (ระบุตำแหน่งการหา)
3.4 - Case Study: Searching for References (เปลี่ยนชื่อ/ที่อยู๋)
3.5 - การใช้งานคำสั่ง Pack and Go
3.6 - การจัดเก็บไฟล์ด้วยวิธี Save as to Copy Reference
3.7 - Case Study:การทำงานกับ In-context Features
3.8 - การ Lock และBreak ความสัมพันธ์ของไฟล์
3.9 - การใช้งานโปรแกรม SolidWorks Explorer
3.10 - Case Study: แก้ไขไฟล์ด้วย SolidWorks Explorer

 
บทที่ 4 Shared Files

4.1 - วิธีการทำงานและใช้ไฟล์งานร่วมกัน
4.2 - Case Study: วิธีการใช้ไฟล์งานร่วมกัน
4.3 - เปิดไฟล์งานให้เป็น Read-only
4.4 - การปรับเปลี่ยนให้ไฟล์เป็น Read-only
4.5 - การทำงานแบบ Multiple In-context References
4.6 - SolidWorks Toolbox คืออะไร
4.7 - วิธีการสร้างชิ้นงาน Toolbox
4.8 - Case Study: การสร้างและใช้งาน Toolbox
4.9 - วิธีการตั้งค่าให้ชิ้นงานทั่วไปมีคุณสมบัติเป็น Toolbox

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com  
  จัดทำโดย อาชิระวิชญ์ สุมาลุย์