หน้าแรก แผ่นสอน SolidWorks แผนผังการเรียน แนวคิดการทำแผ่นสอน วิธีการสั่งซื้อ เกี่ยวกับผู้สอน  
 
 
SolidWorks Advanced Surface Training

          แผ่นสอนชุดนี้มีเนื้อหาและเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Solidworks เรื่องการสร้างชิ้นงานพื้นผิวขั้นสูง (Advanced Surface Modeling) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญอย่างมาก ถ้าเราต้องการเพิ่มความสามารถในการออกแบบให้สูงมากยิ่งขึ้น บางครั้งเราอาจจะต้องมีการออกแบบชิ้นที่มีความซับซ้อนมากๆ ซึ่งการออกแบบด้วย Solid Bodies อาจจะไม่ตอบโจทย์ หรือแม้แต่การออกแบบด้วย Solid Bodies โดยตรงก็สามารถใช้ Surface เข้ามาช่วยในการทำงานได้อีกด้วย

 
------------------------------------------------------------
 
เตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน
         เนื่องจากการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SolidWorks จากแผ่นสอนแผ่นนี้จำเป็นต้องใช้ไฟล์งานประกอบไปด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองทำไปพร้อมๆกับวิดีโอได้
------------------------------------------------------------
 
เลือกคลิกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
     
 
บทที่ 1 Understanding Surfaces

 

 1.1 - ทำความเข้าใจกับ Solids/Surfaces
1.2 - สร้างพื้นผิวด้วย Extruded Surface
1.3 - สร้างพื้นผิวเรียบด้วย Planar Surface
1.4 - การตัดพื้นผิว Trim Surface
1.5 - สร้างพื้นผิวด้วย Untrim Surface
1.6 - ต่อเชื่อมพื้นผิว Knit Surface
1.7 - ตรวจสอบการปิดของพื้นผิว
1.8 - การเพิ่มความหนาด้วยคำสั่ง Thicken
1.9 - การเปลี่ยนชิ้นงาน SolidBodies ให้เป็นพื้นผิว
1.10 - การลบพื้นผิวด้วย Delete Face
1.11 - ลักษณะ/รายละเอียดของพื้นผิว
1.12 - สร้าง 3D Sketch บนพื้นผิวด้วย Face Curve
1.13 - ความต่อเนื่องกันของพื้นผิว

แบบฝึกหัด 1.1  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 1.2  ดูวิดีโอวิธีทำ

 
บทที่ 2 Introduction to Surfacing
 

บทที่ 3 Solid-Surface Hybrid Modeling

3.1 - ออกแบบชิ้นงานแบบลูกผสม (Hybrid)
3.2 - การใช้พื้นผิวช่วยในการแก้ไขชิ้นงาน SolidBodies
        - Extrude a solid : Up To Surface/Up To Body
        - Extrude a cut : Up To Surface/Up To Body
        - ตัดชิ้นงาน SolidBodies ด้วย Surface
        - การเปลี่ยนพื้นผิวด้วย Replace Face
3.3 - การสับเปลี่ยนระหว่าง Solids/Surfaces
3.4 - การสร้างชิ้นงานด้วยโครงสร้างของ Surface
3.5 - สร้างชิ้นงาน SolidBodies ด้วย Intersect
        - Imported open surface to a solid body
        - สร้าง Solid จาก Imported Surfaces
        - Recreating a Molded Part
3.6 - การแก้ไขชิ้นงานด้วยการคัดลอกผิว

แบบฝึกหัด 3.1 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 3.2 ดูวิดีโอวิธีทำ

 
บทที่ 4 Repairing and Editing lmported Geometry

4.1 - การ Import คืออะไร ?
4.2 - รูปแบบของ File Import
4.3 - Import แล้วทำไมไฟล์เกิดความเสียหาย?
4.4 - การซ่อมแซมผิวชิ้นงาน
4.5 - การตรวจสอบผิวชิ้นงาน lmport
4.6 - การสร้างพื้นผิวด้วย Filled Surface
4.7 - การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานพื้นผิว
4.8 - การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน lmported Parts
4.9 - การปิดผิวด้วย Delete Hole

แบบฝึกหัด 4.1 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 4.2 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 4.3 ดูวิดีโอวิธีทำ

 
 
บทที่ 5 Advanced Surface Modeling

5.1 - เทคนิคการสร้างด้วย Using Sketch Picture
5.2 - การสร้างพื้นผิวด้วย Ruled Surfaces
5.3 - การสร้างพื้นผิวด้วย Loft Surfaces
5.4 - การเพิ่มหน้าตัดของคำสั่ง Loft Surfaces
5.5 - เริ่มต้นสร้างชิ้นงาน Lower Half
5.6 - การเตรียมพื้นผิวเพื่อใช้คำสั่ง Filled Surface
5.7 - ตรวจสอบความโค้งมนและต่อเนื่องกันของพื้นผิว
5.8 - การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน (Design Changes)

แบบฝึกหัด 5.1 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 5.2 ดูวิดีโอวิธีทำ 1, ดูวิดีโอวิธีทำ 2

 
 
บทที่ 6 Blends and Patches

6.1 - การต่อเชื่อมพื้นผิวให้กับชิ้นงานที่ซับซ้อน
6.2 - Case Study : โครงสร้างจักรยาน Bicycle Frame
        - โครงสร้างจักรยาน Bicycle Frame Part 1
        - โครงสร้างจักรยาน Bicycle Frame Part 2
        - โครงสร้างจักรยาน Bicycle Frame Part 3
6.3 - ความต่อเนื่องกันของพื้นผิวเมื่อทำการปูผิวใหม่
6.4 - การสร้างพื้นผิวด้วย Boundary Surface
6.5 - การสร้างพื้นผิวด้วย Freeform Feature
        - การสร้างพื้นผิวด้วย Freeform Feature Part1
        - การสร้างพื้นผิวด้วย Freeform Feature Part2
6.6 - การต่อเชื่อมพื้นผิวบริเวณมุมของชิ้นงาน

แบบฝึกหัด 6.1 ดูวิดีโอวิธีทำ,  ดูวิดีโอวิธีทำ 2
แบบฝึกหัด 6.2 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 6.3 ดูวิดีโอวิธีทำ

 
 
บทที่ 7 Master Model Techniques

7.1 - แนะนำการออกแบบชิ้นงานด้วยวิธี Master Models
7.2 - เทคนิคการสร้างชิ้นงานด้วย Surface Master Model
        - Surface Master Model Part1
        - Surface Master Model Part2
        - Surface Master Model Part3
7.3 - เทคนิคการสร้างชิ้นงานด้วย Solid Master Model
        - Solid Master Model Part1
        - Solid Master Model Part2
7.4 - รายละเอียดเฉพาะของชิ้นงาน Plastic
        - การสร้าง Mounting Boss
        - การสร้าง Lip/Groove
        - การสร้าง Snap Hook/Groove
        - เทคนิคการบันทึกไฟล์งานจากชิ้นงาน Solid Bodies

แบบฝึกหัด 7.1 ดูวิดีโอวิธีทำ

 
     


 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com  
  จัดทำโดย อาชิระวิชญ์ สุมาลุย์