หน้าแรก แผ่นสอน SolidWorks แผนผังการเรียน แนวคิดการทำแผ่นสอน วิธีการสั่งซื้อ เกี่ยวกับผู้สอน  
 
 
SolidWorks Drawing Training

         แผ่นสอนชุดนี้มีเนื้อหาของการใช้งานโปรแกรม Solidworks ในการสร้างแบบงาน 2D (Drawing) ทั้งนี้เพื่อสื่อสารกับหน่วยการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ฝ่ายผลิตเพื่อทำการผลิตสินค้าต่อไป ดังนั้นการสร้างแบบงาน 2D จะต้องมีความถูกต้องชัดเจนตามมาตรฐานการเขียนแบบ โดยเนื้อหาจะรวมวิธีการใช้คำสั่งต่าง ๆ ไว้ รวมถึงเทคนิคต่างในการสร้างแบบงาน 2D ไว้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนการใช้งานคำสั่งต่างๆของแต่ละบทอีกด้วย

 
------------------------------------------------------------
 
เตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน
         เนื่องจากการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SolidWorks จากแผ่นสอนแผ่นนี้จำเป็นต้องใช้ไฟล์งานประกอบไปด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองทำไปพร้อมๆกับวิดีโอได้
------------------------------------------------------------
 
เลือกคลิกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
     
 


บทที่ 1 Drawing Sheets and Views

1.1 - การทำงานกับ Drawing Sheets และ Views
1.2 - Sheets and Formats คืออะไร
1.3 - การทำงานแบบ Multiple Drawing Sheets
1.4 - เริ่มต้นการใช้งาน Drawing
1.5 - การสร้าง Drawing Views
1.6 - การใช้งาน Sketch เพื่อสร้าง Views
1.7 - การกำหนด View ที่ต้องการทำงาน
1.8 - การใช้งานคำสั่ง Detail Views
1.9 - การใช้งานคำสั่ง Projected View
1.10 - การใช้งานคำสั่ง Section View
1.11 - การใช้งานคำสั่ง Model View
1.12 - การตั้งค่าการแสดงผลของ Drawing View
1.13 - การใช้งานคำสั่ง Center marks and Centerlines
1.14 - การควบคุมการแสดงผลของขอบชิ้นงาน

แบบฝึกหัด 1.1  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 1.2  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 1.3  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 1.4  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 1.5  ดูวิดีโอวิธีทำ

 
บทที่ 2 Dimensions
 

บทที่ 3 Annotations
 
บทที่ 4 Assembly Drawing Views

4.1 - การสร้าง Drawing View สำหรับงาน Assemblies
4.2 - ตัดชิ้นงานด้วยคำสั่ง Broken-out Section
4.3 - การโชว์และซ่อน Components and Bodies
4.4 - การใช้คำสั่ง Alternate Position
4.5 - การเรียกใช้งาน Exploded Views
4.6 - ควบคุมการแสดงผลด้วย Display States

แบบฝึกหัด 4.1 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 4.2 ดูวิดีโอวิธีทำ

 
 
บทที่ 5 Sheet Formats and Templates

5.1 - Drawing Template and Sheet Formats คืออะไร
5.2 - แก้ไขปรับปรุง Sheet Format
5.3 - การจัดเก็บ Sheet Format
5.4 - การตั้งค่า Drawing Template
5.5 - การเรียกใช้งาน Drawing Template
5.6 - Define Title Block. คืออะไร
5.7 - การอัพเดต Sheet Formats
5.8 - การสร้าง Template จากไฟล์ DXF/DWG

แบบฝึกหัด 5.1 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 5.2 ดูวิดีโอวิธีทำ

 
 
บทที่ 6 Bill of Materials and Tables

6.1 - การสร้างและจัดการ Bill of Materials
6.2 - การเพิ่มข้อมูลให้กับ BOM
6.3 - การแบ่งตาราง BOM
6.4 - วิธีการสร้าง BOM Templates
6.5 - การสร้าง Tabulated Bill of Materials
6.6 - การใช้คำสั่ง Balloons

แบบฝึกหัด 6.1 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 6.2 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 6.3 ดูวิดีโอวิธีทำ

 
 
บทที่ 7 Performance and Display lssues

7.1 - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Large Assembly Mode
7.2 - วิธีการทำงานในโหมด Lightweight Drawings
7.3 - การสร้าง Detached Drawings
7.4 - วิเคราะห์ข้อผิดพลาดจาก Drawing Views

แบบฝึกหัด 7.1 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 7.2 ดูวิดีโอวิธีทำ

 
 
บทที่ 8 Drawing References and Comparison

8.1 - การสร้างไฟล์ใหม่จากไฟล์ Drawing เดิม
8.2 - วิธีการเปลี่ยน Drawing References
8.3 - เปรียบเทียบข้อแตกต่างด้วย DrawCompare
8.4 - ตรวจสอบความถูกต้องด้วย SOLIDWORKS Design Checker

แบบฝึกหัด 8.1  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 8.2  ดูวิดีโอวิธีทำ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com  
  จัดทำโดย อาชิระวิชญ์ สุมาลุย์