หน้าแรก แผ่นสอน SolidWorks แผนผังการเรียน แนวคิดการทำแผ่นสอน วิธีการสั่งซื้อ เกี่ยวกับผู้สอน  
 
 
SolidWorks Weldment Training

         แผ่นสอนชุดนี้มีเนื้อหาของการใช้งานโปรแกรม Solidworks เรื่อง “การออกแบบสร้างชิ้นงานขั้นสูง” (Advanced Part Modeling) โดยจะรวมเทคนิคและวิธีการใช้คำสั่งต่าง ๆ ในการเขียนชิ้นงานที่มีรูปทรงยากๆ ประกอบกับการอธิบายเนื้อหาในแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด อีกทั้งผู้เรียนสามารถทำตามไปพร้อมกับวิดีโอสอนได้เลย พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนการใช้งานคำสั่งต่างๆของแต่ละบทอีกด้วย

 
------------------------------------------------------------
 
เตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน
         เนื่องจากการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SolidWorks จากแผ่นสอนแผ่นนี้จำเป็นต้องใช้ไฟล์งานประกอบไปด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองทำไปพร้อมๆกับวิดีโอได้
------------------------------------------------------------
 
เลือกคลิกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
     
 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 Multibody Design Techniques

1.1 - การออกแบบชิ้นงานด้วย Multibody
1.2 - เทคนิคการออกแบบด้วย Multibody
1.3 - Case Study: Multibody Design
1.4 - การเลือกหน้าตัดด้วยคำสั่ง Contour Select Tool
1.5 - Solid Bodies Folder คืออะไร
1.6 - การเลือกชิ้นงานด้วยคำสั่ง Feature Scope
1.7 - การออกแบบชิ้นงานด้วยเทคนิค Pattern Bodies
1.8 - เทคนิคการออกแบบด้วย Tool Body
1.9 - การใช้งานคำสั่ง Move/Copy Bodies
1.10 - การรวมชิ้นงานด้วยคำสั่ง Combine
1.11 - การรวมชิ้นงานด้วย Common Bodies
1.12 - การใช้งานคำสั่ง Intersect
1.13 - เทคนิคการออกแบบด้วยวิธี Local Operations
1.14 - การใช้วิธี Local Operations เพื่อแก้ปัญหาการ Fillet
1.15 - การใช้งานคำสั่ง Indent Feature
1.16 - การใช้งานคำสั่ง Delete Bodies

แบบฝึกหัด 1.1  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 1.2  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 1.3  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 1.4  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 1.5  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 1.6  ดูวิดีโอวิธีทำ

 
บทที่ 2 Saving Solid Bodies

2.1 - รูปแบบและวิธีการ save ชิ้นงาน Multiple Bodies
2.2 - การตัดชิ้นงานเพื่อสร้างชิ้นงาน Multiple Bodies
2.3 - เทคนิคการ save ชิ้นงานด้วยคำสั่ง Insert into New Part
2.4 - เทคนิคการ save ชิ้นงานด้วยคำสั่ง Save Bodies
2.5 - การใช้งานคำสั่ง Split เพื่อสร้าง Multiple Bodies
2.6 - เทคนิคการสร้าง Assembly จากชิ้นงาน Multiple Bodies
2.7 - เทคนิคการใช้คำสั่ง Split เพื่อแก้ไขชิ้นงาน Import

แบบฝึกหัด 2.1 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 2.2 ดูวิดีโอวิธีทำ

 

บทที่ 3 Sketching with Splines

3.1 - การสร้าง Sketches ด้วยกลุ่มคำสั่ง Curve
3.2 - การใช้งานคำสั่ง Splines
3.3 - ปรับตั้งค่าเส้น Splines ด้วยคำสั่ง Spline Tools
3.4 - ประเมินคุณภาพ Curve จาก Curvature Combs
3.5 - การปรับตั้งค่าเส้น Splines ด้วย Control Polygon
3.6 - Spline Handles คืออะไร
3.7 - เช็คความต่อเนื่องของผิวชิ้นงานด้วย Display Curvature
3.8 - เช็คความต่อเนื่องของผิวชิ้นงานด้วย Zebra Stripes
3.9 - ทำงานกับไฟล์รูปภาพโดยใช้คำสั่ง Sketch Picture
3.10 - การสร้างเส้น Curve ให้รวดเร็วด้วยคำสั่ง Style Spline
3.11 - Case Study: Cup Handle

แบบฝึกหัด 3.1 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 3.2 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 3.3 ดูวิดีโอวิธีทำ

 
บทที่ 4 Introduction to Sweeping

4.1 - การออกแบบด้วยการใช้ชุดคำสั่ง Sweep
4.2 - Case Study: Faux Raised Panel Door
4.3 - เทคนิคการเขียนชิ้นงานจาก Sweep with Guide Curves
4.4 - Case Study: Bottle Body
4.5 - เทคนิคการเลือกด้วยคำสั่ง Selection Manager
4.6 - Case Study: Hanger Bracket

แบบฝึกหัด 4.1 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 4.2 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 4.3 ดูวิดีโอวิธีทำ

 
 
บทที่ 5 Working with Curves

5.1 - การใช้งานกลุ่มคำสั่ง Curve Features
5.2 - การสร้าง 3D Sketch
5.3 - Case Study: Modeling a Spring
5.4 - วิธีการสร้าง Helix Curve
5.5 - การใช้งานคำสั่ง Projected Curve
5.6 - การใช้งานคำสั่ง Composite Curve
5.7 - Case Study: Blower Housing
5.8 - เทคนิคการออกแบบชิ้นงานด้วยวิธี Along Model Edges
5.9 - แบ่งผิวชิ้นงานด้วยคำสั่ง Split Line

แบบฝึกหัด 5.1 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 5.2 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 5.3 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 5.4 ดูวิดีโอวิธีทำ

 
 
บทที่ 6 Advanced Sweeping

6.1 - เจาะลึกการใช้งานคำสั่ง Sweep
6.2 - รูปแบบของการหมุนบิดที่เกิดจากการใช้คำสั่ง Sweep
6.3 - การควบคุมหน้าตัดด้วย Keep Normal Constant
6.4 - การควบคุมการหมุนบิดหน้าตัดด้วย Minimum Twist
6.5 - ควบคุมการหมุนบิดของหน้าตัดด้วย Guide curves
6.6 - เทคนิคการใช้งานตัวเลือก Align with End Faces
6.7 -เทคนิคการตัดชิ้นงานด้วย Solid Sweep

แบบฝึกหัด 6.1 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 6.2 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 6.3 ดูวิดีโอวิธีทำ

 
 
บทที่ 7 Boundary Feature and Lofting

7.1 - เปรียบเทียบการสร้างชิ้นงานที่ซับซ้อนด้วยวิธีการต่าง ๆ
7.2 - การใช้งานคำสั่ง Loft Feature
7.3 - การใช้งานคำสั่ง Boundary Feature
7.4 - เทคนิคการรวมชิ้นงานด้วยคำสั่ง Loft , Boundary
7.5 - การใช้งานคำสั่ง Derived and Copied Sketches
7.6 - ปรับแก้ไข Sketch ด้วยคำสั่ง Modify Sketch
7.7 - เช็คความสมบูรณ์พื้นผิวด้วย Boundary Preview Options
7.8 - เทคนิคการสร้างชิ้นงานด้วย Centerline Lofting
7.9 - เช็คความสมบูรณ์ของพื้นผิวด้วย Loft Preview Options
7.10 - การแบ่งเส้นด้วยคำสั่ง Sketch Segments
7.11 - การแก้ไขผิวชิ้นงานด้วย Delete Face
7.12 - เทคนิคการใช้งานคำสั่ง Deviation analysis
7.13 - การสร้างชิ้นงานด้วย Loft ที่ควบคุมด้วย Guide Curves

แบบฝึกหัด 7.1 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 7.2 ดูวิดีโอวิธีทำ ตอนที่1 ตอนที่2
แบบฝึกหัด 7.3 ดูวิดีโอวิธีทำ ตอนที่1 ตอนที่2
แบบฝึกหัด 7.4 ดูวิดีโอวิธีทำ

 
 
บทที่ 8 Advanced Filleting and Other Features

8.1 - รูปแบบและวิธีการใช้งานคำสั่ง Fillet
8.2 - ลักษณะต่าง ๆ ของขอบ Fillet และการกำหนดค่า
8.3 - การลบมุมแบบ Constant Size Fillets
8.4 - การปรับแต่งขอบ Fillet ด้วยคำสั่ง Delete and Fill
8.5 - ปรับตั้งค่าการลบมุมด้วย Fillet Options
8.6 - การลบมุมแบบ Variable Size Fillets
8.7 - การลบมุมแบบ Face Fillets
8.8 - เทคนิคการลบมุมด้วย Hold Line
8.9 - เทคนิคการใช้งานคำสั่ง Wrap Feature
8.10 - เทคนิคการแก้ไขชิ้นงานด้วยวิธี Direct Editing

แบบฝึกหัด 8.1  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 8.2  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 8.3  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 8.4  ดูวิดีโอวิธีทำ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com  
  จัดทำโดย อาชิระวิชญ์ สุมาลุย์