หน้าแรก แผ่นสอน SolidWorks แผนผังการเรียน แนวคิดการทำแผ่นสอน วิธีการสั่งซื้อ เกี่ยวกับผู้สอน  
 
 
SolidWorks Weldment Training

         แผ่นสอนชุดนี้มีเนื้อหาของการใช้งานโปรแกรม Solidworks เรื่องการออกแบบด้านงานโครงสร้าง (Weldment) โดยจะรวมวิธีการใช้คำสั่งต่าง ๆ ทั้งหมดไว้ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆในการสร้างชิ้นงาน บ่อยครั้งที่งานออกแบบของเราจะมีหน้าตัดของเหล็ก หน้าตัดอะลูมิเนียม เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น แท่นเครื่องจักร , Support ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่ง Solidworks Weldment สามารถช่วยงานได้ด้วยความสามารถหลาย ๆ อย่าง เช่น การกำหนดลักษณะการต่อชน การจัดกลุ่มของหน้าตัดแต่ละชนิด คำนวณความยาวของชิ้นงานแต่ละชิ้น กำหนดแนวเชื่อม คำนวณความยาวของแนวเชื่อม เป็นต้น ทำให้เราสามารถออกแบบงานโครงสร้างได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 
------------------------------------------------------------
 
เตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน
         เนื่องจากการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SolidWorks จากแผ่นสอนแผ่นนี้จำเป็นต้องใช้ไฟล์งานประกอบไปด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองทำไปพร้อมๆกับวิดีโอได้
------------------------------------------------------------
 
เลือกคลิกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
     
 


บทที่ 1 Weldment

1.1 - เริ่มรู้จักกับ Solidworks Weldment
1.2 - การใช้งานคำสั่ง Structural member
1.3 - ใช้งานหน้าตัดจาก Default profile
1.4 - สร้างหน้าตัดเพิ่มจาก Solidworks Content
1.5 - การทำงานใน Folder of weldment profile
1.6 - การสร้างกลุ่มโดยการใช้ Structural member เดียวกัน
1.7 - ควบคุมการเข้ามุมด้วย Corner Treatment
1.8 - ปรับตำแหน่งการวางของหน้าตัดด้วย Locate Profile
1.9 - ปรับตำแหน่งการวางของหน้าตัดด้วย Mirror Profile
1.10 - การสร้างกลุ่มโดยการใช้Structural member แยกกัน
1.11 - การตัดชิ้นงานแบบ Munual
1.12 - การใช้คำสั่ง Gussets and End Caps
1.13 - การออกแบบชิ้นงานที่สมมาตรกัน
1.14 - ทำความรู้จักกับ Profile Sketches
1.15 - เทคนิคการทำงานกับ Solidworks weldment
1.16 - การตั้งค่าต่างๆ ให้กับ Weldment Cut list
1.17 - การใส่แนวเชื่อมให้กับชิ้นงาน
1.18 - สร้างแนวเชื่อมให้กับชิ้นงานด้วยคำสั่ง Weld bead
1.19 - กำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ให้กับแนวเชื่อม
1.20 - สร้างแนวเชื่อมให้กับชิ้นงานด้วยคำสั่ง Fillet bead

แบบฝึกหัด 1.1  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 1.2  ดูวิดีโอวิธีทำ ตอนที่ 1
                                           ตอนที่ 2
แบบฝึกหัด 1.3  ดูวิดีโอวิธีทำ ตอนที่ 1
                                           ตอนที่ 2
แบบฝึกหัด 1.4  ดูวิดีโอวิธีทำ ตอนที่ 1
                                           ตอนที่ 2
                                           ตอนที่ 3

แบบฝึกหัด 1.5  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 1.6  ดูวิดีโอวิธีทำ ตอนที่ 1
                                           ตอนที่ 2
                                           ตอนที่ 3
แบบฝึกหัด 1.7  ดูวิดีโอวิธีทำ

 
บทที่ 2 Weldment Drawing

บทที่ 3 Working with Bent Structural Members

3.1 - การออกแบบชิ้นงานด้วยการดัดขึ้นรูป
3.2 - การใช้ 3D Sketching
3.3 - การตั้งค่าเลือกใช้ Merge arc segment bodies ตอนที่ 1
3.4 - การตั้งค่าเลือกใช้ Merge arc segment bodies ตอนที่ 2
3.5 - การออกแบบ Weldment ร่วมกับ Sheet metal ตอนที่ 1
3.6 - การออกแบบ Weldment ร่วมกับ Sheet metal ตอนที่ 2

แบบฝึกหัด 3.1 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 3.2 ดูวิดีโอวิธีทำ ตอนที่ 1
                                          ตอนที่ 2
                                          ตอนที่ 3

 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
     


 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com  
  จัดทำโดย อาชิระวิชญ์ สุมาลุย์