หน้าแรก แผ่นสอน SolidWorks แผนผังการเรียน แนวคิดการทำแผ่นสอน วิธีการสั่งซื้อ เกี่ยวกับผู้สอน  
 
 
SolidWorks SheetMetal Training

         แผ่นสอนชุดนี้มีเนื้อหาของการใช้งานโปรแกรม Solidworks ในการสร้างชิ้นงานโลหะแผ่นบาง (Sheet metal) โดยจะรวมวิธีการใช้คำสั่งต่าง ๆ ทั้งหมดไว้ รวมถึงเทคนิคต่างในการสร้างชิ้นงาน ซึ่งถ้าเราพูดถึงการทำงานกับโลหะแผ่นบางครั้งก่อน ๆ ก็คงนึกถึงการฉายเส้นเพื่อหาขนาดความคลี่ออกมา หรืออาจจะต้องกดเครื่องคิดเลขให้วุ่นวาย ทำให้การทำงานค่อนข้างยุ่งยากและอาจมีข้อผิดพลาดให้เห็นอยู่บ่อย ๆ ซึ่ง Solidworks ก็จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวลงไปได้ สามารถออกแบบในรูปแบบ 3 มิติได้เลย สามารถกำหนดความยาวยืดที่ขอบพับด้วยค่าต่าง ๆ เช่น K-Factor , Bend Allowance, Bend Allowance เป็นต้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการออกแบบงานโลหะแผ่นบางสูงมากขึ้นด้วย

 
------------------------------------------------------------
 
เตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน
         เนื่องจากการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SolidWorks จากแผ่นสอนแผ่นนี้จำเป็นต้องใช้ไฟล์งานประกอบไปด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองทำไปพร้อมๆกับวิดีโอได้
------------------------------------------------------------
 
เลือกคลิกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
     
 


บทที่ 1 Sheet Metal Flange Method

1.1 - เริ่มรู้จักกับโปรแกรม SolidWorks
1.2 - วิธีการสร้างชิ้นงานโลหะแผ่นบาง
1.3 - การสร้างชิ้นงานด้วยคำสั่ง Base Flange
1.4 - การคลี่ชิ้นงานด้วยคำสั่ง Flat Pattern
1.5 - การสร้างชิ้นงานด้วยคำสั่ง Edge Flange
1.6 - การตั้งค่าต่าง ๆ ของชิ้นงานโลหะแผ่นบาง
1.7 - วิธีการตัดชิ้นงานโลหะแผ่นบาง
1.8 - การลบมุมชิ้นงานโลหะแผ่นบาง
1.9 - การสร้าง Drawing กับชิ้นงานโลหะแผ่นบาง

แบบฝึกหัด 1.1 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 1.2 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 1.3 ดูวิดีโอวิธีทำ

 
บทที่ 2 Sheet Metal Convert Method

2.1 - การเปลี่ยนชิ้นงานให้เป็นชิ้นงานโลหะแผ่นบาง
2.2 - เปลี่ยนชิ้นงาน Solid Bodies ให้เป็นชิ้นงานโลหะแผ่นบาง
2.3 - การเปลี่ยนไฟล์ Import (Iges , Step เป็นต้น) ให้เป็นชิ้นงานโลหะแผ่นบาง
2.4 - การเพิ่มขอบพับให้กับชิ้นงาน Solid Bodies เพื่อให้เป็นชิ้นงานโลหะแผ่นบาง
2.5 - คุณลักษณะของชิ้นงานโลหะแผ่นบาง
2.6 - การปรับเปลี่ยนรายละเอียดของชิ้นงานโลหะแผ่นบาง
2.7 - การเพิ่มแนวเชื่อมให้ชิ้นงานโลหะแผ่นบาง

แบบฝึกหัด 2.1 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 2.2 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 2.3 ดูวิดีโอวิธีทำ


บทที่ 3 Multibody Sheet Metal Parts

3.1 - Multibody Sheet Metal Parts คืออะไร ?
3.2 - วิธีการสร้าง Multibody Sheet Metal Parts
3.3 - การสร้างชิ้นงานด้วยคำสั่ง Miter Flange
3.4 - การกำหนด Properties ด้วย Cutlist Folder
3.5 - การตัดชิ้นงานบน Multibody Sheet Metal
3.6 - การใช้คำสั่ง Pattern กับ Multibody Sheet Metal
3.7 - การกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ให้กับ Multibody Sheet Metal
3.8 - การสร้าง Drawing ให้กับ Multibody Sheet Metal
3.9 - การใช้คำสั่ง Mirror และคำสั่ง Insert Parts
3.10 - การตรวจสอบการซ้อนทับกันของชิ้นงานโลหะแผ่นบาง
3.11 - การ Export ไฟล์เป็น DXF/DWG จากชิ้นงานโลหะแผ่นบาง
3.12 - การสร้าง Multibody Sheet Metal ด้วยคำสั่ง Split

แบบฝึกหัด 3.1 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 3.2 ดูวิดีโอวิธีทำ

 
บทที่ 4 Sheet Metal Forming Tool
 

บทที่ 5 Additional Sheet Metal Feature and Techniques

5.1 - การเพิ่มรายละเอียดให้กับชิ้นงานโลหะแผ่นบาง
5.2 - การสร้างชิ้นงานด้วยคำสั่ง Swept Flange
5.3 - เทคนิคการออกแบบชิ้นงานที่สมมาตร (Symmetry)
5.4 - รวมเทคนิคต่าง ๆ ในการออกแบบชิ้นงานโลหะแผ่นบาง
5.5 - การออกแบบชิ้นงานโลหะแผ่นบางด้วยวิธี In-Context
5.6 - การสร้างลำดับการพับด้วยการใช้ Configuration

แบบฝึกหัด 5.1 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 5.2 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 5.3 ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝึกหัด 5.4 ดูวิดีโอวิธีทำ

 

 


 
     


 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com  
  จัดทำโดย อาชิระวิชญ์ สุมาลุย์