หน้าแรก แผ่นสอน SolidWorks แผนผังการเรียน แนวคิดการทำแผ่นสอน วิธีการสั่งซื้อ เกี่ยวกับผู้สอน  
 
 
SolidWorks Advanced Assembly Modeling

         ในแผ่นสอนชุดนี้แนะนำการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ขั้นสูง โดยจะเน้นไปทางด้านการทำงานกับไฟล์งานที่เป็น Assembly เป็นหลัก รวมไปถึงการทำงานกับไฟล์ Assembly ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะแนะนำเครื่องมือต่างๆให้ผู้ใช้สามารถทำงาน ได้สะดวกมากขึ้น โดยแบ่งการสอนออกเป็นบทๆ การสอนมีการอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน ให้ผู้เรียนสามารถทำตามไป พร้อมกับวิดีโอสอนได้ พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนการใช้งานคำสั่งต่างๆของแต่ละบทอีกด้วย

 
------------------------------------------------------------
 
เตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน
         เนื่องจากการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SolidWorks จากแผ่นสอนแผ่นนี้จำเป็นต้องใช้ไฟล์งานประกอบไปด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองทำไปพร้อมๆกับวิดีโอได้
------------------------------------------------------------
 
 ภาพรวมการใช้งานโปรแกรม SolidWorks
         เนื่องจากการเรียนรู้การใช้งานชุดคำสั่ง SolidWorks ตามแผ่นสอนแผ่นนี้ อาจจะทำให้ผู้เรียนที่เพิ่งจะเริ่มใช้งานเข้าใจยาก จึงสามารถดูภาพรวมของการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ในการออกแบบงานด้านต่างๆก่อนได้ ซึ่งวิดีโอเหล่านี้จัดทำโดยทีมงานของ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (www.applicadthai.com) ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมตัวนี้ในประเทศไทย
จัดทำโดย : พรพล ตันติวัฒนพงศ์
จัดทำโดย : ปฏิพัทธ์ กล่ำประชา
จัดทำโดย : วสันต์ จันทร์หยวก
จัดทำโดย : จเร เมฆแก้ว
------------------------------------------------------------
 
เลือกคลิกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
     
 


บทที่ 1 : Top-Down Assembly Modeling

1.1 - Introduction
1.2 - การออกแบบชิ้นงานแบบ Top-Down Design (ตอนที่ 1)
1.3 - การออกแบบชิ้นงานแบบ Top-Down Design (ตอนที่ 2)
1.4 - การใช้คำสั่ง Smart Fasteners
1.5 - การใช้งาน External Reference
1.6 - การใช้งานคำสั่ง Screw Mate

แบบฝีกหัดที่ 1.1  ::  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝีกหัดที่ 1.2  ::  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝีกหัดที่ 1.3  ::  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝีกหัดที่ 1.4  ::  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝีกหัดที่ 1.5  ::  ดูวิดีโอวิธีทำ

 
บทที่ 2 : Advanced Mate Techniques

2.1 - คำสั่งลัด สำหรับการ Mate
2.2 - การใช้งาน Mate Reference
2.3 - การใช้งาน Property Manager
2.4 - คำสั่ง Smart Component (ตอนที่ 1)
2.5 - คำสั่ง Smart Component (ตอนที่ 2)
2.6 - การใช้งาน Auto Size ของตัว Smart Component
2.7 - การใช้คำสั่ง Mate ขั้นสูง
2.8 - การ Mate งานที่เป็น Rack & Pinion
2.9 - คำสั่ง Multiple Mate
2.10 - คำสั่ง Copy With Mates

แบบฝีกหัดที่ 2.1  ::  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝีกหัดที่ 2.2  ::  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝีกหัดที่ 2.3  ::  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝีกหัดที่ 2.4  ::  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝีกหัดที่ 2.5  ::  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝีกหัดที่ 2.6  ::  ดูวิดีโอวิธีทำ


บทที่ 3 : Using Configurations with Assemblies
 
บทที่ 4 : Display and Appearances
 

บทที่ 5 : Assembly Editing

5.1 - การใช้คำสั่ง Hole Wizard ใน Assembly
5.2 - การแก้ไขงานใน Assembly (ตอนที่ 1)
5.3 - การแก้ไขงานใน Assembly (ตอนที่ 2)
5.4 - การแปลงไฟล์ระหว่าง Assembly กับ Part
5.5 - การใช้งานคำสั่ง Hole Alignment
5.6 - การใช้งาน Sensor เพื่อตรวจสอบชิ้นงาน

แบบฝีกหัดที่ 5.1  ::  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝีกหัดที่ 5.2  ::  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝีกหัดที่ 5.3  ::  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝีกหัดที่ 5.4  ::  ดูวิดีโอวิธีทำ

 

บทที่ 6 : Layout-based Assembly Design
 

บทที่ 7 : Large Assemblies

7.1 - การทำงานกับไฟล์ Assembly ขนาดใหญ่
7.2 - การเปิดไฟล์โดยใช้ Selective Open
7.3 - การเพิ่มความเร็วให้กับ Assembly โดยใช้ SpeedPak
7.4 - การจัดการโครงสร้างของไฟล์ Assembly
7.5 - การ Simplify ชิ้นงาน เพื่อใช้ใน Assembly
7.6 - ข้อแนะนำ สำหรับการทำงานกับไฟล์ Assembly
7.7 - การใช้งานโปรแกรม SolidWorks Explorer

แบบฝีกหัดที่ 7.1  ::  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝีกหัดที่ 7.2  ::  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝีกหัดที่ 7.3  ::  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝีกหัดที่ 7.4  ::  ดูวิดีโอวิธีทำ
แบบฝีกหัดที่ 7.5  ::  ดูวิดีโอวิธีทำ -> ตอนที่ 1,
ตอนที่ 2

 


 
     


 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com  
  By Amnart Ritthiniam