หน้าแรก แผ่นสอน SolidWorks แผนผังการเรียน แนวคิดการทำแผ่นสอน วิธีการสั่งซื้อ เกี่ยวกับผู้สอน  
 

 
          ในแผ่นสอนชุดนี้ จะแนะนำการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นที่สามารถใช้งานได้จริงในการทำงาน โดยแบ่งการสอนออกเป็นบทๆ เริ่มจากในส่วนของ Part ซึ่งเป็นการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีลักษณะเป็น 3 มิติเพียงชิ้นเดียว การสร้าง Assembly โดยการนำ Part หลายชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกัน และการสร้าง Drawing ทั้งในส่วนของการทำ Drawing จากไฟล์งาน 3 มิติที่เป็น Part เพื่อนำไปสั่งผลิตชิ้นงานจริง และการทำ Drawing จากไฟล์งาน 3 มิติที่เป็น Assembly เพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆของการประกอบชิ้นงาน รวมไปถึงการใช้งานเครื่องมือต่างๆที่จะมาช่วยให้การออกแบบชิ้นงานรวดเร็วยิ่งขึ้น
 
------------------------------------------------------------
เตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน
          เนื่องจากการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SolidWorks จากแผ่นสอนแผ่นนี้จำเป็นต้องใช้ไฟล์งานประกอบไปด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองทำไปพร้อมๆกับวิดีโอได้
------------------------------------------------------------
 
ภาพรวมการใช้งานโปรแกรม SolidWorks
         เนื่องจากการเรียนรู้การใช้งานชุดคำสั่ง PhotoWorks ตามแผ่นสอนแผ่นนี้ อาจจะทำให้ผู้เรียนที่เพิ่งจะเริ่มใช้งานเข้าใจยาก จึงสามารถดูภาพรวมของการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ในการออกแบบงานด้านต่างๆก่อนได้ ซึ่งวิดีโอเหล่านี้จัดทำโดยทีมงานของ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (www.applicadthai.com) ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมตัวนี้ในประเทศไทย
 
จัดทำโดย : อำนาจ ฤทธิเนียม
จัดทำโดย : พรพล ตันติวัฒนพงศ์
จัดทำโดย : ปฏิพัทธ์ กล่ำประชา
จัดทำโดย : ปฏิพัทธ์ กล่ำประชา
จัดทำโดย : วสันต์ จันทร์หยวก
จัดทำโดย : จเร เมฆแก้ว
จัดทำโดย : วสันต์ จันทร์หยวก
จัดทำโดย : จเร เมฆแก้ว
จัดทำโดย : ปฏิพัทธ์ กล่ำประชา
จัดทำโดย : จเร เมฆแก้ว
จัดทำโดย : พรพล ตันติวัฒนพงศ์
จัดทำโดย : พรพล ตันติวัฒนพงศ์
จัดทำโดย : วสันต์ จันทร์หยวก
จัดทำโดย : พรพล ตันติวัฒนพงศ์
จัดทำโดย : จเร เมฆแก้ว
จัดทำโดย : วสันต์ จันทร์หยวก
จัดทำโดย : พรพล ตันติวัฒนพงศ์
จัดทำโดย : วสันต์ จันทร์หยวก
จัดทำโดย : พรพล ตันติวัฒนพงศ์
จัดทำโดย : วสันต์ จันทร์หยวก
 
------------------------------------------------------------
 
มีอะไรใหม่ๆใน SolidWorks 2008 (New)
          สำหรับคนที่ต้องการจะเปลี่ยนไปใช้โปรแกรม SolidWorks เวอร์ชั่น 2009 ก็ยังสามารถศึกษาวิธีการใช้งานจากแผ่นสอนแผ่นนี้ได้อยู่นะคับ เนื่องจากว่าวิธีการใช้งานของตัวโปรแกรมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป เพียงแต่มีการเพิ่มเติมคำสั่งใหม่ๆเข้ามาให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น
          ในเวอร์ชั่น 2008 และ 2009 จะมีส่วนที่ต่างจากเวอร์ชั่น 2007 อย่างเห็นได้ชัดคือ หน้าตาของตัวโปรแกรมและตำแหน่งปุ่มกด ได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถเลือกศึกษาได้จากหัวข้อด้านล่างนี้เลยนะคับ


1 - เมนู และ CommandManager
2 - FeatureManager Design Tree
3 - Toolbars ในเวอร์ชั่น 2008
4 - การทำงานกับไฟล์ของ SolidWorks 2008
5 - การควบคุม Message
6 - คำสั่ง Fillet ในเวอร์ชั่น 2008
7 - การใช้งาน Instant3D
8 - Configuration และ Motion Study
9 - หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ
   

 
------------------------------------------------------------
 
เลือกคลิกหัวข้อที่ต้องการศึกษา

     
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 : Introduction

1.1 - เริ่มรู้จักกับโปรแกรม SolidWorks
1.2 - การใช้งาน GUI(Graphic User Interface)
           - การใช้งานเมนู
           - การใช้งาน Toolbars และ CommandManager
           - รู้จักกับ FeatureManager Design Tree
              และ PropertyManager

           - การใช้งาน Taskpane
1.3 - การ Add File Location
1.4 - การปรับแต่งมุมมองและการแสดงผลของชิ้นงาน
1.5 - การใช้เมาส์ในโปรแกรม SolidWorks
1.6 - การปรับแต่งค่าต่างๆของตัวโปรแกรม
1.7 - การสร้างและใช้งาน Template

บทที่ 2 : Introduction to Sketching
บทที่ 3 : Basic Part Modeling

3.1 - การเริ่มต้นขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติ
3.2 - การเลือก Plane เพื่อเริ่มต้นสร้าง Sketch แบบ 2 มิติ
3.3 - การใช้งานคำสั่ง Extrude โดยใช้เงื่อนไข Blind
3.4 - การแสดงผลมากกว่า 1 Viewport
3.5 - การเจาะรูโดยใช้คำสั่ง Hole Wizard
3.6 - การใช้งานคำสั่ง Cut Extrude
3.7 - การ Fillet ชิ้นงาน 3 มิติ
3.8 - การเปลี่ยนสีชิ้นงาน 3 มิติ
3.9 - การสร้าง Drawing ของ Part
3.10 - การบอกขนาดชิ้นงานใน Drawing
3.11 - การทำ Section View และ Detail View
3.12 - การใช้งาน Layer

แบบฝึกหัด 3.1
แบบฝึกหัด 3.2
แบบฝึกหัด 3.3

บทที่ 4 : Modeling a Casting or Forging

4.1 - รู้จักกับชิ้นงานแบบ Casting หรือ Forging
4.2 - การสร้าง Sketch แบบ Dynamic Mirror
4.3 - การ Extrude แบบ Midplane ร่วมกับ Draft
4.4 - การ Extrude แบบ Up to Next
4.5 - การใช้งานคำสั่ง Centerpoint Arc และการ Mirror
4.6 - การใช้งาน Keyboard Shortcut
4.7 - การสร้าง Sketch จากการ Offset Entities
4.8 - การใช้งานคำสั่ง Trim Entities
4.9 - การ Extrude แบบ Offset from Surface
4.10 - การทำ Section View และใช้คำสั่ง Measure ใน Part
4.11 - การ Extrude ตัดเนื้อแบบ Through all
4.12 - การ Fillet และการแก้ไข Fillet

แบบฝึกหัด 4.1
แบบฝึกหัด 4.2
แบบฝึกหัด 4.3

บทที่ 5 : Patterning
บทที่ 6 : Revolved and Sweep Feature
บทที่ 7 : Shelling and Ribs
บทที่ 8 : Editing - Repairs
บทที่ 9 : Editing - Design Change

9.1 - การ Rollback เพิ่อดูขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นงาน
9.2 - รู้จักกับ Relation ระหว่าง Feature
9.3 - การปรับเปลี่ยนกำดับขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นงาน ด้วยการ Reorder
9.4 - การแก้ไข Dimension และ Relation ของ Sketch
9.5 - การเปลี่ยนแปลง Sketch Plane
9.6 - การแก้ไข Sketch
9.7 - การขึ้นรูปชิ้นงานจาการเลือกเพียงบางส่วนของ Sketch
9.8 - การใส่ Texture ให้กับ ชิ้นงาน

แบบฝึกหัด 9.1
แบบฝึกหัด 9.2
แบบฝึกหัด 9.3

บทที่ 10 : Configuration of Part
บทที่ 11 : Design Tables and Equations
บทที่ 12 : Assembly Modeling
บทที่ 13 : Using Assembly Tools
 
     

 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com  
  By Amnart Ritthiniam