หน้าแรก แผ่นสอน SolidWorks แผนผังการเรียน แนวคิดการทำแผ่นสอน วิธีการสั่งซื้อ เกี่ยวกับผู้สอน  
 
 
SolidWorks Flow Simulation

         ในแผ่นสอนชุดนี้แนะนำการใช้งานฟังชั่น Flow Simulation ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ ของไหล ไปจนถึงการวิเคราะห์ขั้นสูงซึ่งจะเป็นงานวิเคราะห์ตามประเภทงานต่างๆ เช่น การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน การวิเคราะห์ฝุ่นผงที่ลอยปะปนในอากาศ การวิเคราะห์พัดลม เป็นต้น โดยการสอนจะแบ่งออกเป็นบทย่อยๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ เลือกเรื่องที่สนใจได้ นอกจากนี้ยังมีการอธิบายถึงเหตุผลที่ต้องเลือกคำสั่งต่างๆ และบอกเป็นขั้นตอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ ในหลักการวิเคราะห์และทำตามวิดีโอสอนได้

 
------------------------------------------------------------
 
เตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน
         เนื่องจากการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SolidWorks จากแผ่นสอนแผ่นนี้จำเป็นต้องใช้ไฟล์งานประกอบไปด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองทำไปพร้อมๆกับวิดีโอได้
------------------------------------------------------------
 
 ภาพรวมการใช้งานโปรแกรม SolidWorks Simulation
         เนื่องจากโปรแกรม SolidWorks มีฟังชั่นสำหรับงานวิเคราะห์หลากหลายชนิด ได้แก่
1. SolidWorks Simulation
2. SolidWorks Flow Simulation
3. SolidWorks Motion
         ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาได้โดย คลิกที่นี่
 
------------------------------------------------------------
 
เลือกคลิกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
     
 


 

 

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. เข้าใจวิธีการเตรียมโมเดลเพื่อวิเคราะห์ Flow Simulation
    2. ใช้คำสั่ง Lid ได้
    3. คำนวณปริมาตรภายในได้
    4. ใช้คำสั่ง Wizard เพื่อสร้าง Project สำหรับวิเคราะห Flow Simulation ได้
    5. กำหนด Boundary condition ได้
    6. สร้าง Goal เพื่อหาผลลัพธ์ได้
    7. วิธีใช้หน้าต่าง Solver Monitor
    8. การดูผลลัพธ์การวิเคราะห์

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. สามารถกำหนดขนาด Mesh ที่เหมาะสมสำหรับวิเคราะห์งานที่มีผนังบางๆ หรือช่องว่างแคบๆ ได้
    2. ใช้คำสั่งสำหรับสร้าง Mesh ได้
    3. แสดง Mesh ได้
    4. ใช้คำสั่ง Thin wall optomization ได้
    5. กำหนด Mesh แบบ manual และใช้คำสั่ง Control planes ได้

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. สร้างวัสดุของตัวเองใน Engineering Database ได้
    2. กำหนดแหล่งความร้อนในโมเดลได้
    3. กำหนด Fan ในโมเดลได้
    4. ใช้คำสั่ง Perforated plates ได้
    5. เข้าใจหลักการเตรียมโมเดลสำหรับงานที่มีความซับซ้อน

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. วิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนระหว่างของไหลที่แตกต่างกันได้
    2. แสดงอุณหภูมิที่เกิดบนพื้นที่ที่เป็น Solid และ Fluid ได้

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. วิเคราะห์งานแบบ 2D ได้
    2. ใช้ Reynolds number เพื่อกำหนดความเร็วของของไหลได้
    3. ใช้คำสั่ง Adaptive mesh ได้
    4. ใช้คำสั่ง animation เพื่อแสดงผลลัพธ์ได้
    5. การแสดงผลลัพธ์ Transient ใน animation

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. วิเคราะห์ปัญหาที่มีการหมุนได้

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. ใช้คำสั่ง Porous Media เพื่อลดความซับซ้อนในการคำนวณได้
    2. ใช้คำสั่ง Component Control ได้
    3. ประเมินทิศทางการไหลของของไหลได้

 
 
บทที่ 8 : Parametric Study
สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. วิเคราะห์งานแบบ Parametric(Optimization) ได้
    2. ลดการวิเคราะห์โมเดลเหลือ 1/4 โดยใช้คำสั่ง Symmetry plane ได้
    3. ประเมินผลลัพธ์จากการวิเคราะห์แบบ Parametric ได้
 
 
บทที่ 9 : Particle Trajectory
สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. กำหนดอนุภาคที่ไหลปะปนมากับของไหลได้
    2. ใช้คำสั่ง Particle study ได้
    3. แสดงผลลัพธ์ทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคได้
 
 
บทที่ 10 : FEA Load Transfer
สิ่งที่จะได้เรียนรู้
    1. ส่งผลลัพธ์การวิเคราะห์จาก Flow simulation ไปที่การวิเคราะห์ Finite element ได้
    2. วิเคราะห์ความแข็งแรงโดยใช้ผลลัพธ์จาก Flow simulation ได้
    3. แสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์ความแข็งแรงได้
 
 
 
 

 
     


 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com  
  จัดทำโดย พลวัฒน์ ไพรไพศาลกิจ