แผ่นสอนที่ 2/2
     
   

ในแผ่นสอนชุดนี้ จะแนะนำการการใช้งานโปรแกรม SolidCAM ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงขั้นที่สามารถใช้งานได้จริงในการทำงานกับเครื่องจักร CNC โดยแบ่งการสอนออกเป็นในแต่ละบท เริ่มต้นจากการรู้จักภาพรวมการใช้งานของตัวโปรแกรม SolidCAM การตั้งค่าต่างๆ การสร้างวิธีการกัดงานในรูปแบบต่างๆของ 2.5D Milling และรวมไปถึงวิธีการแปลงค่าออกมาเป็น Gcode เพื่อส่งเข้าไปสั่้งกัดชิ้นงานบนเครื่องจักร CNC

เนื่องจากเนื้อหาในหลักสูตรการสอนชุดนี้มีความยาวมากถึง 13 ชั่วโมงกว่า และขนาด Resolution ของวิดีโอที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้ครอบคลุมหน้าจอของตัวโปรแกรมทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถใส่ลงไปในแผ่นเดียวได้ จึงแยกออกเป็น แผ่น 1 และแผ่น 2

   
         
    จัดทำโดย      
   

นาย อำนาจ ฤทธิเนียม
Tel: 081-910-1323
Email: amnart@solidworkscd.com
website: www.solidworkscd.com
facebook: solidworkscd.com
Line : amnart.ritthiniam

   
         
         
         
         
         
         
         
      เตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน    
   


          เนื่องจากการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SolidCAM จากแผ่นสอนแผ่นนี้จำเป็นต้องใช้ไฟล์งานประกอบไปด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองทำไปพร้อมๆกับวิดีโอได้ สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยคับ

   
   

 

   
         
      คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา    
         
   
บทที่ 5 - Case Studies (ต่อจากแผ่นที่ 1)

5.4 Basic Part Machining

5.5 Contour 3D Operation

5.6 Mounting Base Machining

5.7 Thread Milling

5.8 Engraving

 
บทที่ 6 - SolidCAM ToolBox Cycle
 
บทที่ 7 - Automatic Feature Recognition

7.1 Pocket Recognition

7.2 Drill Recognition

7.3 Chamfer Recognition

 
บทที่ 8 - คำสั่งอื่นๆที่สำคัญ

8.1 การสร้าง Shaped Tool

8.2 การ Copy Toolpath (Operation Transformations)

8.3 การสร้าง Tool Holders

8.4 การสร้าง Tool Holders จากไฟล์ STL

8.5 การสร้าง Tool Library

8.6 การตั้งค่าใน Campart Setting

8.7 คำสั่ง Save As… & Send To…

8.8 การใช้งาน Gcode Editor

 
   
   
     
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com
โดย อำนาจ ฤทธิเนียม