แผ่นสอนที่ 1/2
     
   

ในแผ่นสอนชุดนี้ จะแนะนำการการใช้งานโปรแกรม SolidCAM ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงขั้นที่สามารถใช้งานได้จริงในการทำงานกับเครื่องจักร CNC โดยแบ่งการสอนออกเป็นในแต่ละบท เริ่มต้นจากการรู้จักภาพรวมการใช้งานของตัวโปรแกรม SolidCAM การตั้งค่าต่างๆ การสร้างวิธีการกัดงานในรูปแบบต่างๆของ 2.5D Milling และรวมไปถึงวิธีการแปลงค่าออกมาเป็น Gcode เพื่อส่งเข้าไปสั่้งกัดชิ้นงานบนเครื่องจักร CNC

เนื่องจากเนื้อหาในหลักสูตรการสอนชุดนี้มีความยาวมากถึง 13 ชั่วโมงกว่า และขนาด Resolution ของวิดีโอที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้ครอบคลุมหน้าจอของตัวโปรแกรมทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถใส่ลงไปในแผ่นเดียวได้ จึงแยกออกเป็น แผ่น 1 และแผ่น 2

   
         
    จัดทำโดย      
   

นาย อำนาจ ฤทธิเนียม
Tel: 081-910-1323
Email: amnart@solidworkscd.com
website: www.solidworkscd.com
facebook: solidworkscd.com
Line : amnart.ritthiniam

   
         
         
         
         
         
         
         
      เตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน    
   


          เนื่องจากการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SolidCAM จากแผ่นสอนแผ่นนี้จำเป็นต้องใช้ไฟล์งานประกอบไปด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองทำไปพร้อมๆกับวิดีโอได้ สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยคับ

   
   

 

   
         
      คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา    
         
   
บทที่ 1 - Introduction

 

 

 

 

 

 

1.1 รู้จักกับโปรแกรม SolidCAM
1.2 การตั้งค่าเบื้องต้น
 
บทที่ 2 - CAM-Part Definition

2.1 เริ่มต้นสร้าง CAM-Part

2.2 ตัวเลือกการกำหนด Coordinate System

2.3 ตัวเลือกการกำหนด Stock Model

 
บทที่ 3 - SolidCAM 2.5D Operations

3.1 การติดตั้ง Post-Processor

3.2 การใช้คำสั่ง Face Milling

3.3 การใช้คำสั่ง Profile Milling

3.4 การปรับมุมมองของชิ้นงาน

3.5 การใช้คำสั่ง Pocket Milling

3.6 การใช้คำสั่ง Drilling

3.7 การใช้งาน Simulation

3.8 การใส่ Jig & Fixture เข้าไปใน Cam-Part

3.9 การสร้าง Tool Sheet

3.10 การพลิกงานขึ้นมากัดโดยใช้ Mac2 (G55)

 
บทที่ 4 - Case study : Cover Machining

4.1 Mac1(G54): Face Milling

4.2 Mac1(G54): Profile Milling

4.3 Mac2(G55): Face Milling

4.4 Mac2(G55): Pocket Milling

4.5 Mac2(G55): Wall & Floor Finishing

4.6 Mac2(G55): Slot Milling

4.7 Mac2(G55): Drilling

 
บทที่ 5 - Case studies

5.1 Bracket Machining

5.2 Electronic Box Machining

5.3 Clamp Machining

   
   
     
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com
โดย อำนาจ ฤทธิเนียม